Quyết định 1254/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 02/06/2021
Có hiệu lực từ: 03/06/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 08/06/2021
(từ trang 24 đến trang 27)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365