Quyết định 21/2023/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 16/10/2023
Có hiệu lực từ: 17/10/2023
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 24 ngày 20/10/2023
(từ trang 02 đến trang 06)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365