Quyết định 1491/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v ban hành tiêu chí khu dân cư thông minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 20/07/2023
Có hiệu lực từ: 21/07/2023
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 07/08/2023
(từ trang 20 đến trang 21)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365