Quyết định 16/2023/QĐ-UBND

Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 28/07/2023
Có hiệu lực từ: 29/07/2023
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 07/08/2023
(từ trang 14 đến trang 19)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365