Nghị quyết 159/2008/NQ-HĐND

Trích yếu: v/v sửa đổi, bổ sung NQ 82/2006/NQ-HĐND, NQ 83/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 về định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007, thời kỳ ổn định NS giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp NS thời kỳ 2007 - 2010; NQ 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 về sửa đổi, bổ sung NQ 82/2006/NQ-HĐND, NQ 83/2006/NQ-HĐND, NQ 89/2006/NQ-HĐND khóa XVI, kỳ họp thứ 9 về phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 16/12/2008
Có hiệu lực từ: 26/12/2008
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 34 + 35 ngày 20/12/2008
(từ trang 12 đến trang 18)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365