Quyết định 1835/QĐ-UBND

Trích yếu: V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (lần 1)
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 11/07/2022
Có hiệu lực từ: 12/07/2022
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 14 ngày 17/07/2022
(từ trang 02 đến trang 08)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365