Quyết định 3111/QĐ-UBND

Trích yếu: Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2021 (Đợt II)
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 30/11/2021
Có hiệu lực từ: 01/12/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 29 ngày 10/12/2021
(từ trang 22 đến trang 27)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365