Chỉ thị 13/CT-UBND

Trích yếu: Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 19/11/2021
Có hiệu lực từ: 20/11/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 29 ngày 10/12/2021
(từ trang 17 đến trang 21)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365