Chỉ thị 07/CT-UBND

Trích yếu: về việc khắc phục sai phạm, tăng cường các biện pháp quản lý sử dụng đất theo Luật Đất đai
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 19/05/2006
Có hiệu lực từ: 19/05/2006
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 05 + 06 ngày 20/06/2006
(từ trang 177 đến trang 179)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365