Văn bản theo lĩnh vực

Năm ban hành:   Tất cả các năm : 5222 văn bản.
Chính sách - Xã hội 16 văn bản
Chính sách xã hội 10 văn bản
Công nghiệp 11 văn bản
Đất đai 14 văn bản
Đất đai - Nhà ở 4 văn bản
Đầu tư 1 văn bản
Kinh tế - Xã hội 4 văn bản
Lĩnh vực khác 32 văn bản
Môi trường 3 văn bản
Năng lượng 2 văn bản
Nông nghiệp 16 văn bản
Quốc phòng 2 văn bản
Tài chính 5 văn bản
Thương mại 1 văn bản
Tổ chức - Bộ máy 85 văn bản
Chưa xác định lĩnh vực : 4799 văn bản.
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365