Văn bản theo lĩnh vực

Năm ban hành:   Năm2008 : 5222 văn bản.
Công nghiệp 5 văn bản
Đất đai - Nhà ở 1 văn bản
Chưa xác định lĩnh vực : 5212 văn bản.
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365