Văn bản theo lĩnh vực

Năm ban hành:   Năm2009 : 5222 văn bản.
Công nghiệp 2 văn bản
Tổ chức - Bộ máy 10 văn bản
Chưa xác định lĩnh vực : 5210 văn bản.
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365