Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2015  HĐND huyện Thanh Ba  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản được ban hành trong năm 2015:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  21/08/2015 Nghị quyết số 55/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
  21/08/2015 Nghị quyết số 56/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
  21/08/2015 Nghị quyết số 57/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KT - XH Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
  21/08/2015 Nghị quyết số 58/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
  21/08/2015 Nghị quyết số 59/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
  21/08/2015 Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
  21/08/2015 Nghị quyết số 61/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
  21/08/2015 Nghị quyết số 62/2015/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 21/08/2015
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365