Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2015  Hội đồng nhân dân tỉnh  Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản được ban hành trong năm 2015:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  14/12/2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV). 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án đưa ra khỏi Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 24/12/2015
  14/12/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016 24/12/2015
  10/07/2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng đặc dụng dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh 20/07/2015
  10/07/2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ theo Luật Đầu tư công 20/07/2015
  10/07/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND v/v thông qua Đề án thực hiện chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 20/07/2015
  10/07/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý và Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong nước 20/07/2015
  10/07/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, đơn vị thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 20/07/2015
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365