Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2013  Tất cả cơ quan ban hành  Quyết định
Danh sách 43 văn bản được ban hành trong năm 2013:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  20/12/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 30/12/2013
  16/12/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 26/12/2013
  16/12/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành Ngân sách địa phương năm 2014. 26/12/2013
  12/12/2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Hạ Hòa 19/12/2013
  09/12/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 19/12/2013
  04/12/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 11/12/2013
  27/11/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 07/12/2013
  26/11/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 06/12/2013
  17/10/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 27/10/2013
  11/10/2013 Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ 21/10/2013
  26/09/2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND v/v ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba 06/10/2013
  17/09/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa 27/09/2013
  05/09/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND v/v quy định cụ thể một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. 15/09/2013
  01/07/2013 Quyết định số 651/2013/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Yên Lập 08/07/2013
  28/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/07/2013
  28/06/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ 08/07/2013
  28/06/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ 08/07/2013
  28/06/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/07/2013
  28/06/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 08/07/2013
  28/06/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 08/07/2013
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365