Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  UBND huyện Yên Lập  Chỉ thị
Danh sách 2 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/07/2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú 20/07/2007
  02/03/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT- UBND1 v/v tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện 09/03/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365