Văn bản quy phạm pháp luật

 Năm 2007  HĐND huyện Hạ Hòa  Nghị quyết
Danh sách 12 văn bản được ban hành trong năm 2007:
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/12/2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ chi ngân sách huyện năm 2008 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hạ Hòa 02/01/2008
  26/12/2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008 02/01/2008
  18/07/2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006 trên địa bàn huyện Hạ Hòa 25/07/2007
  18/07/2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán Qũy ngày công lao động công ích năm 2006 25/07/2007
  18/07/2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2007 - 2010 25/07/2007
  25/04/2007 Nghị quyết số 54/2007/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2007 - 2010 02/05/2007
  25/04/2007 Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND về phát triển Du lịch giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến 2015 02/05/2007
  25/04/2007 Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình giai đoạn 2007 - 2010 02/05/2007
  25/04/2007 Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện phổ cập bậc trung học trên địa bàn huyện Hạ Hoà giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015 02/05/2007
  25/04/2007 Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND về xã hội hoá các hoạt động Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao giai đoạn 2007 - 2010 02/05/2007
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365