Nghị quyết 54/2007/NQ-HĐND

Trích yếu: về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2007 - 2010
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/04/2007
Có hiệu lực từ: 02/05/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 + 09 ngày 22/05/2007
(từ trang 09 đến trang 13)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365