Quyết định 914/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện năm 2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 20/04/2021
Có hiệu lực từ: 21/04/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 13 ngày 10/04/2021
(từ trang 54 đến trang 55)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365