Quyết định 844/QĐ-UBND

Trích yếu: Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch được nâng cấp mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 14/04/2021
Có hiệu lực từ: 15/04/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 13 ngày 10/04/2021
(từ trang 29 đến trang 33)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365