Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Trích yếu: về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 08/12/2016
Có hiệu lực từ: 08/12/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 25 ngày 28/12/2016
(từ trang 02 đến trang 82)
Tổng số trang: 81
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365