Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/1998/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, khóa XIV, kỳ họp thứ 5 về một số quy định chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 19/07/2016
Có hiệu lực từ: 19/07/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 26/07/2016
(từ trang 27 đến trang 28)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365