Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc bãi bỏ Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 19/07/2016
Có hiệu lực từ: 19/07/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 26/07/2016
(từ trang 25 đến trang 26)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365