Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Đoan Hùng
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 19/07/2016
Có hiệu lực từ: 29/07/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 17 ngày 26/07/2016
(từ trang 15 đến trang 16)
Tổng số trang: 02
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365