Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND

Trích yếu: xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 27/06/2016
Có hiệu lực từ: 04/07/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 18/07/2016
(trang 20)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365