Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Trích yếu: v/v bổ sung quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý tại Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 15/01/2016
Có hiệu lực từ: 25/01/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 09 ngày 03/02/2016
(từ trang 03 đến trang 25)
Tổng số trang: 23
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365