Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Trích yếu: về hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 24/12/2015
Có hiệu lực từ: 31/12/2015
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 10/01/2016
(từ trang 80 đến trang 82)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365