Quyết định 20/2015/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ
Ngày ban hành: 23/12/2015
Có hiệu lực từ: 02/01/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 15 ngày 29/12/2015
(từ trang 09 đến trang 15)
Tổng số trang: 07
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365