Quyết định 968/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Xây dựng chính quyền và lĩnh vực Công chức viên chức, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 08/05/2020
Có hiệu lực từ: 09/05/2020
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 6 ngày 14/05/2020
(từ trang 09 đến trang 26)
Tổng số trang: 01
Trang 1
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365