Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 16/07/2014
Có hiệu lực từ: 26/07/2014
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 23/07/2014
(từ trang 39 đến trang 47)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365