Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030
Ngày ban hành: 16/07/2014
Có hiệu lực từ: 26/07/2014
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 07 ngày 23/07/2014
(từ trang 10 đến trang 21)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365