Nghị quyết 48/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014.
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 19/12/2013
Có hiệu lực từ: 26/12/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 ngày 15/01/2014
(từ trang 53 đến trang 55)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365