Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Khê đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Lĩnh vực:  Môi trường
Ngày ban hành: 25/12/2013
Có hiệu lực từ: 01/01/2014
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 ngày 15/01/2014
(từ trang 36 đến trang 40)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365