Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Trích yếu: chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác
Ngày ban hành: 13/12/2013
Có hiệu lực từ: 13/12/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 12 ngày 20/12/2013
(từ trang 96 đến trang 98)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365