Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 -2015) của thị trấn Thanh Ba
Lĩnh vực:  Đất đai
Ngày ban hành: 23/10/2013
Có hiệu lực từ: 30/10/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 10 ngày 18/11/2013
(từ trang 23 đến trang 31)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365