Nghị quyết 29/2013/NQ-HĐND

Trích yếu: xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 17/07/2013
Có hiệu lực từ: 24/07/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 08 ngày 26/08/2013
(từ trang 127 đến trang 129)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365