Nghị quyết 30/2012/NQ-HĐND

Trích yếu: về dự toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2013
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 27/12/2012
Có hiệu lực từ: 03/01/2013
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 01 ngày 15/01/2013
(từ trang 20 đến trang 23)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365