Chỉ thị 10/2010/CT-UBND

Trích yếu: về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 14/07/2010
Có hiệu lực từ: 24/07/2010
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 20 + 21 ngày 01/08/2010
(từ trang 47 đến trang 50)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365