Nghị quyết 210/2010/NQ-HĐND

Trích yếu: phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2011
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 12/07/2010
Có hiệu lực từ: 22/07/2010
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 20 + 21 ngày 01/08/2010
(từ trang 06 đến trang 07)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365