Quyết định 1006/QĐ-UBND

Trích yếu: Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 04/06/2024
Có hiệu lực từ: 05/06/2024
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 10/06/2024
(từ trang 39 đến trang 42)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365