Chỉ thị 7/CT-UBND

Trích yếu: Về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 28/05/2024
Có hiệu lực từ: 29/05/2024
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 10/06/2024
(từ trang 11 đến trang 13)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365