Quyết định 951/QĐ-UBND

Trích yếu: Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 23/05/2024
Có hiệu lực từ: 24/05/2024
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 16 ngày 10/06/2024
(từ trang 02 đến trang 08)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365