Quyết định 5/2024/QĐ-UBND

Trích yếu:  Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 01/03/2024
Có hiệu lực từ: 02/03/2024
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 09 ngày 15/03/2024
(từ trang 02 đến trang 03)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365