Quyết định 1798/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 3)
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/08/2023
Có hiệu lực từ: 26/08/2023
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 20 ngày 11/09/2023
(từ trang 02 đến trang 08)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365