Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND

Trích yếu: Bãi bỏ Nghị quyết số 186/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 09/12/2021
Có hiệu lực từ: 10/12/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 03 ngày 08/02/2022
(trang 02)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365