Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND

Trích yếu: về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 29/12/2006
Có hiệu lực từ: 05/01/2007
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 18 ngày 31/12/2006
(từ trang 81 đến trang 86)
Tổng số trang: 06
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365