Chỉ thị 09/2006/CT-UBND

Trích yếu: về việc tăng cường các biện pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 09/05/2006
Có hiệu lực từ: 16/05/2006
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 05 + 06 ngày 20/06/2006
(từ trang 157 đến trang 158)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365