Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND

Trích yếu: về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 25/12/2009
Có hiệu lực từ: 01/01/2010
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 05 + 06 ngày 20/01/2010
(từ trang 40 đến trang 43)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365