Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Trích yếu: Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở và thương mại, dịch vụ tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 16/07/2019
Có hiệu lực từ: 17/07/2019
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 06 ngày 20/07/2019
(từ trang 03 đến trang 04)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365