Nghị quyết 11 /NQ-HĐND

Trích yếu: Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 19/07/2019
Có hiệu lực từ: 20/07/2019
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 06 ngày 20/07/2019
(từ trang 14 đến trang 15)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365